หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 22 มิย. 65 ]


         วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 - 11.30 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต  อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน และนางพรประภา แกล้วกล้า  อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองประธานชมรมฯ และกรรมการฝ่ายกิจกรรมฯ  เป็นผู้นำเสนอ และนางศิริพร ศิริโสดา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200