หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและ รับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โรงพยาบาลจอมทอง [ วันที่ 21 มิย. 65 ]


         วันที่ 21 มิถุนายน 2565 งานยาเสพติด กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดย นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมคณะฯ ดำเนินการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยาเสพติด) โรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์สัมพันธ์  ก๋องเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง กล่าวต้อนรับ นายแพทย์ณัฐวุฒิ อภิวรรณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช และทีมงาน เป็นผู้นำเสนอ พร้อมทั้งมีเครือข่ายที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ จำนวน 12 หน่วยงาน ร่วมให้ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200