หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การติดตามผลการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอไชยปราการ  [ วันที่ 21 มิย. 65 ]


                   วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด อำเภอ TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน และนางพรประภา แกล้วกล้า อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอไชยปราการ  โดยมีนายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ และนายชวลิต สาทช้าง สาธารณสุขอำเภอไชยปราการ เป็นผู้นำเสนอ

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200