หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอฝาง [ วันที่ 21 มิย. 65 ]


         วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน และนางพรประภา แกล้วกล้า อดีตผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอฝาง โดยมีประธานชมรมฯ และผู้จัดการศูนย์เพื่อนใจฯ เป็นผู้นำเสนอ และนายธงชัย จันทร์ฉลอง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง กล่าวต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200