หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางปัญหาอุปสรรคการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง  [ วันที่ 17 มิย. 65 ]


         วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เชิญผู้รับผิดชอบงานเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และทีมงานผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อของเครือข่ายหน่วยบริการสาธารณสุขอำเภอเมือง อำเภอแม่ริม และโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางปัญหาอุปสรรคการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง ร่วมกับกองโรคไม่ติดต่อ ณ ห้องประชุมพระศักดิ์ศัลยาวุธ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200