หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนการดำเนินงานการใช้เครื่องมือถ่ายทอดรูปแบบ OKRs เขตสุขภาพที่ 1  [ วันที่ 17 มิย. 65 ]


         วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานปฐมภูมิและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนการดำเนินงานการใช้เครื่องมือถ่ายทอดรูปแบบ OKRs เขตสุขภาพที่ 1 ณ ห้องประชุมกิ่งกนก โรงแรมเอเชีย จังหวัดลำปาง นำโดย นายแพทย์ธีรวัฒน์ วงศ์ตัน โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งเป็นประธาน Service Plan NCDs 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200