หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2565 [ วันที่ 16 มิย. 65 ]


         นที่ 16 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน Setting ต่างๆรวมทั้งร่วมกันวางแผนและเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200