หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง ณ จังหวัดเชียงใหม่  [ วันที่ 16 มิย. 65 ]


              วันที่  9  มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  นพ.วรัญญ จำนงประสาทพร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ  ณ  ห้องประชุม C71/2 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก ชั้น 7 (อาคาร 3) โรงพยาบาลนครพิงค์  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความคืบหน้าของโครงการ S-TOP  และรวบรวมสถานการณ์ การดำเนินงานในปัจจุบัน  มีเจ้าหน้าที่โครงการ JICA เจ้าหน้าที่ กองบริหารการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สำนักผู้สูงอายุ  กรมอนามัย  เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ และคณะทำงาน S-TOP  ในพื้นที่นำร่อง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  เจ้าหน้าที่ รพ.นครพิงค์ รพ.สารภี  สสอ.สารภี  รพสต.ยางเนิ้ง  รพสต.ท่ากว้าง  และเจ้าหน้าที่ สสจ.เชียงใหม่  เข้าร่วมประชุมฯ รวมทั้งลงเยี่ยมการดำเนินงาน  Intermediate care  ของโรงพยาบาลนครพิงค์
            วันที่  10  มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.  เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ JICA   กองบริหารการสาธารณสุข  สำนักผู้สูงอายุ  กรมอนามัย        
ลงเยี่ยมการดำเนินงาน เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการบริการแบบไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ได้รับบริการแบบไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันในเขตตำบลยางเนิ้ง และตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

  
ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200