หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับ และหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน (TEMSA) [ วันที่ 16 มิย. 65 ]


         วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับ และหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน(TEMSA)เพื่อให้หน่วยงานที่จะทำการรับรองมาตรฐานได้ประเมินความพร้อมและสามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจรับรองคุณภาพ ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200