หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว. [ วันที่ 14 มิย. 65 ]


         วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นพ.พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะ ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว. ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์วรัญญู  จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและเสนอแผนปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว. ในระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2565 ณ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสาธารณสุขอำเภออมก๋อยและโรงพยาบาลอมก๋อย เข้าร่วมวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานมีความปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200