หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร (DRTI)  [ วันที่ 10 มิย. 65 ]


         วันที่ 9 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร (DRTI) เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนการป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการบาดเจ็บทางถนนระดับอำเภอ ตำรวจ ตลอดจนกู้ชีพกู้ภัย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200