หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 1/2565 [ วันที่ 10 มิย. 65 ]


         วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต การดูแลและส่งต่อผู้ป่วยจิตเวช การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังรักษา และการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลสวนปรุงเข้าร่วมประชุมโดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200