หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564  [ วันที่ 09 มิย. 65 ]


         วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานพยาบาลยาเสพติด สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ณ สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เดอะ ฮิลส์ รีแฮบ บาย จิณณ์ เวลบีอิ้ง (The Hills Rehab by Jin Wellbeing) ตั้งอยู่เลขที่ 296/1 หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 09 มิถุนายน 2565 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200