หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)  [ วันที่ 09 มิย. 65 ]


         วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายทวิช แก้วประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) เพื่อ ตรวจ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting) โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 09 มิถุนายน 2565 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200