หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา” [ วันที่ 31 พค. 65 ]


               วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดการประชุมเรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา” ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (VDO Conference) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมี นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200