หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ [ วันที่ 31 พค. 65 ]


         วันที่  31 พฤษภาคม 2565 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ดำเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 และพ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จำนวน  10 แห่ง ในพื้นที่ ตำบลช้างคลาน  ตำบลวัดเกต ตำบลท่าศาลา และตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 32 การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 3 แห่ง

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200