หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 [ วันที่ 31 พค. 65 ]


                    วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม โดยในปี 2565 ได้กำหนดประเด็นคำขวัญในการรณรงค์ คือ Tobacco : Threat to our environment : บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม
   งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานสาธารณสุขทุกแห่ง ดำเนินการจัดกิจกรรมและสนับสนุนสติ๊กเกอร์ในการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ให้กับโรงพยาบาลทั้ง 24 แห่ง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทั้ง 25 อำเภอ โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมรณรงค์ในกิจกรรมดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200