หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่น 12 รับฟังโอวาทจากผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 31 พค. 65 ]


               วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายธนวัฒน์  ฟองตา นางสาวรัญชิดา ดวงคำ และนายวันพิชิต นิมิตภาคภูมิ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อแสดงความขอบคุณและรับฟังโอวาทจาก นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 25 มิถุนายน 2565 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี และศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200