หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซักซ้อมความเข้าใจสาระสำคัญ และการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 “ [ วันที่ 20 พค. 65 ]


         วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซักซ้อมความเข้าใจสาระสำคัญ และการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 “ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและหนุนเสริมการขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดในการดําเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ ร่วมบรรยายพิเศษ

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200