หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุรา” [ วันที่ 20 พค. 65 ]


         วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุรา” ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากสถานประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากเจ้าคณะตำบลสุเทพ วัดผาลาด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200