หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมคณะกรรมการจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 20 พค. 65 ]


         วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์  พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์วรัญญู  จำนงประสาทพร   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงระบบข้อมูลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ และพิจารณาการออกแบบการรายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอเข้าร่วมรับฟังผ่านระบบ Zoom Meeting

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200