หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมทำแผนการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 19 พค. 65 ]


         วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมทำแผนการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อร่วแสดงความคิดเห็นต่อแผนการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร 3 อำเภอ อมก๋อย, แม่แจ่ม, กัลยานิวัฒนา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนการดูแลและส่งต่อผู้ป่วยปี 2565

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200