หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  [ วันที่ 17 พค. 65 ]


         วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานเบาหวานความดัน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ได้จัดกิจกรรมอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ 2 ส และการใช้แอปพลิเคชั่น H4U, Smart อสม. ครั้งที่ 1 ให้แก่ประชาชนกลุ่มสงสัยป่วยด้วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ อสม.ผู้ดูแลกลุ่มสงสัยป่วยฯ จำนวน 50 คน ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด โดยมี นายสาธิต คำหน่อแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลสันปูเลย เป็นประธานเปิดการอบรม และสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด นายยอด คุณยศยิ่ง กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากร เรื่องการใช้แอปพลิเคชั่น H4U และ Smart อสม. จากงาน IT สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200