หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา ครั้งที่ 3” [ วันที่ 12 พค. 65 ]


         วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา ครั้งที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนในการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยมี นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200