หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การเปรียบเทียบตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/2564  [ วันที่ 21 ตค. 64 ]


                   วันที่ 21 ตุลาคม 2564 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบจังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ครั้งที่ 3/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้ที่กระทำความผิดตามมาตรา 30(3) ลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย จำนวน 1 ราย และความผิดตามมาตรา 32 การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ร่วมกับ นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และพ.ต.อ.อรรคเดช เตจ๊ะราษฏร์ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200