หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ/โรงงาน” [ วันที่ 14 ตค. 64 ]


         เชิญชวนให้ รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพสต.ทุกแห่ง/หน่วยงานอื่นๆ/ประชาชน ที่สนใจ ร่วมส่งประกวดคลิปวิดีโอสั้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 พย.64

เอกสารดาวน์โหลด
 AW การประกวดและมาตรการ 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200