หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาและสารเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล [ วันที่ 04 ตค. 64 ]


         วันที่ 4 ตุลาคม 2564 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน อ.เมืองเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาและสารเสพติดในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบัวเงิน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมี นายทวีศักดิ์ เทียมตระกูล  สาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 04 ตุลาคม 2564 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200