หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 2/2564 [ วันที่ 17 กย. 64 ]


         วันที่ 16 กันยายน 2564 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเกรียงไกร  ยอดเรือน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด  เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และร่วมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย สาธารณสุขอำเภอแม่อาย นำเสนอความก้าวหน้าการติดตามอาสาทำดี การจัดบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองงาม และการจัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 17 กันยายน 2564 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200