หน้าแรก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  การจัดบริการปรึกษาและตรวจ HIV แบบทราบผลใน 1 วัน สำหรับพนักงานบริการหญิง [ วันที่ 07 กพ. 57 ]


         กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ, ศูนย์สาธิตกามโรคและโรคเอดส์เขต 10 เชียงใหม่, คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย, เทศบาลนครเชียงใหม่ ในการจัดบริการปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชื้อ HIV (VCT) ตรวจภายในเพื่อคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และมะเร็งปากมดลูก สำหรับพนักงานบริการหญิง โดยผลการประชุมจะมีการจัดบริการร่วมกัน ณ ศูนย์บริการสุขภาพแขวงศรีวิชัย ตำบลช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ ทุกวัน อังคาร และ วันพุธ โดยวันอังคารจัดบริการทั้ง VCT และตรวจภายใน วันพุธจัดเฉพาะบริการ VCT เริ่มดำเนินการวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก (14 กุมภาพันธ์) 

ประชาสัมพันธ์ ณ วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2557 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]

Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200