ประชุมวิชาการทันตแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง Clinical Approach of Cur   
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงให
วันที่ : 20 มค. 63 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแกนนำระดับศูนย์อนามัยและพื้นที่ใน   
วันที่ 16 มกราคม 2563 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณส
วันที่ : 16 มค. 63 โดย : นางสาว พิมพ์สิริ  จินาจันทร์ [ สสจ.เชียงใหม่]
พิธีเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์   
วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรว
วันที่ : 16 มค. 63 โดย : นางสาว พิมพ์สิริ  จินาจันทร์ [ สสจ.เชียงใหม่]
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทร   
วันที่ 15 มกราคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่
วันที่ : 16 มค. 63 โดย : นางสาว พิมพ์สิริ  จินาจันทร์ [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังห   
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 งาน TO BE NUMBER ONE กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจ
วันที่ : 15 มค. 63 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]