การตรวจหา เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก พนักงานร้าน WARMUP CAFE   
วันที่ 13 มกราคม 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับคณะ
วันที่ : 14 มค. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]
การปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พนักงานร้าน The Riverside   
วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต
วันที่ : 10 มค. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]
การปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยง   
วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภา
วันที่ : 10 มค. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]
การปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเสี่ยง   
วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่ว
วันที่ : 07 มค. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ด้านสาธารณสุข จังหวั   
วันที่ 6 มกราคม 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสา
วันที่ : 06 มค. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]