ประชุมเครือข่ายเด็กเชียงใหม่อ่อนหวาน ปี 2562   
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 05 กพ. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
กำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 / 2562 จังหวัดเชียงใหม่   
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 (Update 16 11 2562)
วันที่ : 16 มค. 62 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมพิจารณาโยกย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ   
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงให
วันที่ : 11 มค. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562   
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใ
วันที่ : 08 มค. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐาน คลินิกทันตกรรมจังหวัดเชียงให   
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
วันที่ : 04 มค. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]