ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนาและทบทวนโปรแกรมการรักษา RRTTPR สำหรับเจ   
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ.ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวดเชียง
วันที่ : 07 ตค. 65 โดย : นางสาว ภัสสรา   ซาลิซส์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
การประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีอุทกภัย   
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธา
วันที่ : 06 ตค. 65 โดย : นางสาว ภัสสรา   ซาลิซส์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
การประชุมการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์การแข่งขันวิ่งเทรลภูเขาชิงแชมป์โลก ค   
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุ
วันที่ : 05 ตค. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564   
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคแ
วันที่ : 04 ตค. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
การประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีอุทกภัย   
วันอังคาร ที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณ
วันที่ : 04 ตค. 65 โดย : นางสาว ภัสสรา   ซาลิซส์ [ สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]