สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล) คณะผู้นิเทศงานฯ คณ   
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล) คณะผู้นิเทศงานฯ คณะผู
วันที่ : 15 มิย. 62 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประจำปี2562   
ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประจำปี2562
วันที่ : 10 มิย. 62 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]
ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขากิจกรรมบำบัดประจำปี2562   
ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขากิจกรรมบำบัดประจำปี2562
วันที่ : 10 มิย. 62 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบการส่งต่อ ภาพถ่ายรังสีออนไลน์ดิจิตอล ครั้งท   
การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบการส่งต่อภาพถ่ายรังสีออนไลน์ดิจิตอล ครั้งที่
วันที่ : 07 มิย. 62 โดย : นางสาว วัชรา  ผู้ผ่อง [ สสจ.เชียงใหม่]
แจ้งกำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.   
รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลการตรวจราชการฯ ของเขตสุข
วันที่ : 23 พค. 62 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]