ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่6 ปีงบประมาณ2562   
ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2562 วันจันทร์ ที่ 19 สิ
วันที่ : 19 สค. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแนวทางการบันทึกข้อมูลรายได้ จากการบร   
กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัต
วันที่ : 05 สค. 62 โดย : นาย ณัชพล  ฉายสุริยะกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนากลไกการจัดบริการสุขภาพช่องปากในวัยทำงานและผู้สูงอ   
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใ
วันที่ : 05 กค. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล) คณะผู้นิเทศงานฯ คณ   
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล) คณะผู้นิเทศงานฯ คณะผู
วันที่ : 15 มิย. 62 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]
ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประจำปี2562   
ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประจำปี2562
วันที่ : 10 มิย. 62 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]