การเปรียบเทียบตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 3/2564   
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ได้จัดประชุมคณะอนุก
วันที่ : 21 ตค. 64 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]
ตรวจสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.252   
วันที่ 20 ตุลาคม 2564 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริ
วันที่ : 20 ตค. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวด เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันป้   
เชิญชวนให้ รพศ./รพท./รพช./สสอ./รพสต.ทุกแห่ง/หน่วยงานอื่นๆ/ประชาชน ที่สนใจ ร่วมส่
วันที่ : 14 ตค. 64 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]
พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาและสารเสพติดในโรง   
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ และโร
วันที่ : 04 ตค. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]
ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 2/256   
วันที่ 16 กันยายน 2564 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายเกรียงไกร
วันที่ : 17 กย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]