หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมหลักสูตร Basic counseling และ Brief Problem solving therapy สำหรับการฆ่าตัวตายในกลุ่มเปราะบางที่มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย   
วันที่ 24 มกราคม 2565 โรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดการอบรมหลักสูตร Basic counseling และ Brief Problem solving therap
วันที่ : 24 มค. 65 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 9
 
 
2. การอบรมการดำเนินงาน OKRs และการใช้ Application ในงานโรคไม่ติดต่อ จังหวัดเชียงใหม่    
วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมการดำเนินงาน OKRs และการใช้ Application ในงาน
วันที่ : 18 มค. 65 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 73
 
 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน    
วันที่ 17 มกราคม 2565 งานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพท
วันที่ : 17 มค. 65 โดย : นาง นฤมล  วิสุทธิ์ธนานนท์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 38
 
 
4. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่   
15 มกราคม 2565 มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.เชียงดาว, สสอ.เชียงดาว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนบ้านสันป่าเกี๊ยะ ต.แม่นะ
วันที่ : 17 มค. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 37
 
 
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่”   
วันที่ 14 มกราคม 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก
วันที่ : 14 มค. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 40
 
 
6. พิธีมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและสุขภาพจิต ดีเด่น ประจำปี 2564    
วันที่ 14 มกราคม 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกัน แก้ไขปัญ
วันที่ : 14 มค. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 24
 
 
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจ ในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง เขตสุขภาพที่ 1   
วันที่ 13 มกราคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 ร่วมกับกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซ
วันที่ : 13 มค. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 26
 
 
8. การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่    
การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม C71/2 ชั้น 7 อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลนคร
วันที่ : 11 มค. 65 โดย : นาง ชฎาพร  บุญมาดี [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 53
 
 
9. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 6 มกราคม2565 มูลนิธิ พอ.สว. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอกัลยาณิวัฒนา รพ.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติฯ สสอ.กัลยาณิวัฒนา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที
วันที่ : 07 มค. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 44
 
 
10. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทรงติดตามงานโครงการร้อยใจรักษ์ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่    
วันที่ 5 มกราคม 2565 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และแพทย์หญิงวารุณี มณีรัตน์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชี
วันที่ : 05 มค. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 96
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200