หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

61. การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว.   
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นพ.พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะ ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว. ณ ห้องประชุ
วันที่ : 14 มิย. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 675
 
 
62. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   
วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน การจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
วันที่ : 14 มิย. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
63. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ระดับประประเทศ (สัปดาห์ 3)    
วันที่ 11 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 1
วันที่ : 12 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
64. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร (DRTI)    
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเค
วันที่ : 10 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
65. ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564    
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง
วันที่ : 10 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 
66. การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 1/2565   
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข
วันที่ : 10 มิย. 65 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 
67. ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564    
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง ส
วันที่ : 09 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 
68. ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564    
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง ส
วันที่ : 09 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 689
 
 
69. การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)    
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายทวิช แก้วประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร
วันที่ : 09 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 669
 
 
70. การซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อร่วมกับวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดยนายแพทย์ประสาน เปี่ยมอ
วันที่ : 06 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200