หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

51. การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจำอำเภอฝาง   
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมช
วันที่ : 21 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
52. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ระดับประประเทศ (สัปดาห์ 4)   
วันที่ 18 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 1
วันที่ : 19 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
53. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร (DRTI)   
วันที่ 17 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเ
วันที่ : 18 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 
54. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร (DRTI)    
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเ
วันที่ : 18 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
55. ประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางปัญหาอุปสรรคการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง    
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เชิญผู้รับผิดชอบงานเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ และทีมงานผู้
วันที่ : 17 มิย. 65 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 673
 
 
56. ประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนการดำเนินงานการใช้เครื่องมือถ่ายทอดรูปแบบ OKRs เขตสุขภาพที่ 1    
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ กลุ่มงานปฐมภูมิและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและถอดบทเรียนการดำเนินงานกา
วันที่ : 17 มิย. 65 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
57. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2565   
นที่ 16 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 4
วันที่ : 16 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
58. การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้วยเครื่องมือ OKRs   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 งานเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน
วันที่ : 16 มิย. 65 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 674
 
 
59. ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง ณ จังหวัดเชียงใหม่    
วันที่  9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. นพ.วรัญญ จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประ
วันที่ : 16 มิย. 65 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
60. การประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับ และหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน (TEMSA)   
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมปฏิบัติการประเม
วันที่ : 16 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 674
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200