หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

41. ประชุเมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพช่องปาก   
การประชุมติดตามความครอบคลุมในการจัดบริการทันตกรรมกลุ่มวัยเรียน โดยนำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการทางสุขภาพช่องปาก ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 256
วันที่ : 17 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 110
 
 
42. ประชุมการดำเนินงาน Medical Hub   
วันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเตรียมควา
วันที่ : 15 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 130
 
 
43. ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลสารภีและทันตบุคลากรอาสาสมัคร จากโรงพยาบาลจอมทอง,แม่แตง,หางดง สันทราย ศูนย์บริการ
วันที่ : 07 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 118
 
 
44. จัดมุมความรู้เรื่อง “ทางเลือกสุขภาพ , และสอนวิธีการแปรงฟัน”   
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดมุมความรู้เรื่อง “ทางเลือกสุขภาพ และสอนวิธีการแปรงฟัน” ในการออกให้
วันที่ : 07 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 80
 
 
45. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ 14 องค์กรที่เกี่ยวข้อง วันที่ 3 สค61 ณ โรงแรมบีพีซิตี้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด ร่วมลงนาม MOU พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ 14 องค์กรที่เกี่ยว
วันที่ : 03 สค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 105
 
 
46. รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและผลงานเด่นที่สำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
ดาวน์โหลด (Download) เอกสารได้ที่ Link : 1) เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข : https://www.moph.go.th 2) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : https://opdc.mo
วันที่ : 03 สค. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 100
 
 
47. ประชุมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2561 วันที่ 26 กค 61 ณ ห้องศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมพัฒนาระบบรายงานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2561 วันที่ 26 กค 61 ณ ห้องศรีเวียงพิงค์ สสจ.เชียงใหม่ โดยรองนพ.สสจ.เชียงใหม่ เปิดก
วันที่ : 26 กค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 119
 
 
48. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานผู้สูงอายุและ Long Term Care เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 22-24กค 61   
สสจ.เชียงใหม่ นำโดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ LTC ร่วมทีมเขตสุขภาพที่ 1 เดินทางร่วมประ
วันที่ : 26 กค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 117
 
 
49. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 กค 61 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สสจ.เชียงใหม่   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียนจังหวัดเชียงใหม โดย ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะกร
วันที่ : 26 กค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 79
 
 
50. ประชุมกรรมการผู้สูงอายุเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการทำงานปี 2561 วันที่ 20 กค 61 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมวางแผนการทำงาน โดย ได้รับเกียรติจากนา
วันที่ : 26 กค. 61 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 108
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200