หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

41. ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564    
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง ส
วันที่ : 09 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 22
 
 
42. ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564    
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง ส
วันที่ : 09 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 42
 
 
43. การดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ)    
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายทวิช แก้วประเสริฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร
วันที่ : 09 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 21
 
 
44. การซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อร่วมกับวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพิงค์ นำโดยนายแพทย์ประสาน เปี่ยมอ
วันที่ : 06 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 49
 
 
45. ประชุมเตรียมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565   
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใ
วันที่ : 03 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 28
 
 
46. การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณ
วันที่ : 02 มิย. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 24
 
 
47. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา”   
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดการประชุมเรื่อง “การ
วันที่ : 31 พค. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 34
 
 
48. การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
วันที่  31 พฤษภาคม 2565 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานค
วันที่ : 31 พค. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 27
 
 
49. กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565   
วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู
วันที่ : 31 พค. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 44
 
 
50. เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่น 12 รับฟังโอวาทจากผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายธนวัฒน์ ฟองตา นางสาวรัญชิดา ดวงคำ และนายวันพิชิต นิมิตภาคภูมิ เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER O
วันที่ : 31 พค. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 28
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200