หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

31. รับสมัครการประกวด TO BE COVERDANCE CONTENT NO.2   
ภายใต้คอนเซ็ปท์ "ห่างไกลยาเสพติด" ปรกวดในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม หอ 2 หญิง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจสมัครได้ทาง (สมัค
วันที่ : 06 กย. 61 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 89
 
 
32. การประกวดแข่งเต้น TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2019 ระดับจังหวัด   
การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2019 ระดับจังหวัด ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ทำการคัดเลือกทีมเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด
วันที่ : 06 กย. 61 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 205
 
 
33.  การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2019   
กิจกรรมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2019 ประกวด ในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ผลการประกวดผู้ที่เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
วันที่ : 06 กย. 61 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 141
 
 
34. ตรวจเยี่ยมดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก เพื่อสร้างสุขนิสัยและฝึกทักษะการดูแลความสะอาดช่องปากให้แก่เด็ก ณโรงเรียนวัดช่างกระดาษ   
ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจเยี่ยมดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก เพื่อสร้างสุข
วันที่ : 05 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 89
 
 
35. การประชุมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่าย เด็กไทยไม่กินหวานในพื้นที่   
วันที่ 3-4 กันยายน 2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการอาห
วันที่ : 04 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 104
 
 
36. ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่   
ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่ ณ
วันที่ : 04 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 88
 
 
37. ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่    
ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่ ณ
วันที่ : 04 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 98
 
 
38. ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปาก   
ฝ่ายทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกตรวจประเมินยึดติดสารเคลือบหลุมร่องฟัน และสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในช่องปากในจังหวัดเชียงใหม่ ณ
วันที่ : 03 กย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 91
 
 
39. ประชุม คณะกรรมการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขตบริการสุขภาพที่1 ปี 2562    
วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรมระดับเขตบริการสุขภาพที่1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค
วันที่ : 24 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 112
 
 
40.  ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่   
กลุ่มงานทันตสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องออกให้บริการ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้น ป.1 ป.5 และ ป.6 ระหว่างว
วันที่ : 21 สค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 110
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200