หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

31. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2565   
นที่ 16 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 4
วันที่ : 16 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 21
 
 
32. การประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้วยเครื่องมือ OKRs   
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 งานเบาหวานความดันโลหิตสูง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน
วันที่ : 16 มิย. 65 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 55
 
 
33. ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบบริการไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่นำร่อง ณ จังหวัดเชียงใหม่    
วันที่  9 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. นพ.วรัญญ จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประ
วันที่ : 16 มิย. 65 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 26
 
 
34. การประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ทุกระดับ และหน่วยปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นฐาน (TEMSA)   
วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมปฏิบัติการประเม
วันที่ : 16 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 22
 
 
35. การจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว.   
วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นพ.พิษณุ มณีโชติ รองเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. และคณะ ร่วมประชุมหารือการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เดินเท้า พอ.สว. ณ ห้องประชุ
วันที่ : 14 มิย. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 40
 
 
36. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์   
วันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน การจัดหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
วันที่ : 14 มิย. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 29
 
 
37. การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ระดับประประเทศ (สัปดาห์ 3)    
วันที่ 11 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 1
วันที่ : 12 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 30
 
 
38. ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร (DRTI)    
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเค
วันที่ : 10 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 30
 
 
39. ตรวจสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564    
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง
วันที่ : 10 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 21
 
 
40. การประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 1/2565   
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข
วันที่ : 10 มิย. 65 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 31
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200