หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

2941.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "หยั่งราก ปฐมภูมิ" ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 (รุ่นที่ 2) ในวันที่ 25-27 พ.ย.56 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่    
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "หยั่งราก ปฐมภูมิ" ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 (รุ่นที่ 2) ในวันที่ 25-27 พ.ย.56 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ
วันที่ : 25 พย. 56 โดย : นางสาว ณฐินี  ลีลาภัทร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
2942. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่จัดประชุมติดตามการเตรียมรับเสด็จทูลหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ เปิดศูนย์To be no 1 ณ รร.นวมินทราชูทิศพายัพ วันที่ 25 พย 56   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมติดตามเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ To be no
วันที่ : 25 พย. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 676
 
 
2943. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นำคณะผู้รับทุนจากประเทศเกาหลีเหนือ ศึกษาดูงานหลักสูตร Health Care Financing   
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ นำคณะผู้รับทุนจากประเทศเกาหลีเหนือ ศึกษาดูงานหลักสูตร Health Care Financing ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 ตุล
วันที่ : 25 พย. 56 โดย : นาย ปรเมศวร์  พูลประสาธน์พร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
2944. พบปะคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบปะคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และมอบแนวคิด แนวท
วันที่ : 25 พย. 56 โดย : นาย ปรเมศวร์  พูลประสาธน์พร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
2945. ประชุมบูรณาการงานสาธารณสุขในโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการดูแลสุขภาพและส่งเสริมป้องกันโรคให้มีคุณภาพ โดยกลุ่มงานทันต &ส่งเสริม&ควบคุมโรค&สิ่งแวดล้อม 22พย56ณ เชียงใหม่ฮิลล์   
กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานควบคุมโรค กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดประชุมบูรณาการงานสาธารณสุขในโรงเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการดูแลสุขภ
วันที่ : 23 พย. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
2946. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.เชียงใหม่ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความก้าวหน้าและปัญหาในการลงข้อมูลLCDIP 22 พย 56 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องความก้าวหน้าและปัญหาในการล
วันที่ : 23 พย. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
2947. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "หยั่งราก ปฐมภูมิ" ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 (รุ่นที่ 2) ในวันที่ 25-27 พ.ย.56 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่    
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "หยั่งราก ปฐมภูมิ" ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 1 (รุ่นที่ 2) ในวันที่ 25-27 พ.ย.56 ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
วันที่ : 22 พย. 56 โดย : นางสาว ณฐินี  ลีลาภัทร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 673
 
 
2948. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม    
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00-16.30 น.ณ
วันที่ : 22 พย. 56 โดย : นางสาว ณฐินี  ลีลาภัทร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
2949. เตรียมพร้อมรับมอบรถตรวจมะเร็งปากมดลูกเคลื่อน   
เตรียมพร้อมรับมอบรถตรวจมะเร็งปากมดลูกเคลื่อนที่จากโครงการPHJ สนับสนุน วันพรุ่งนี้ท่านกงสุลญี่ปุ่นจะมามอบ ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มารับมอบ
วันที่ : 21 พย. 56 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 674
 
 
2950. ประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข    
การประชุมหัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข รพท., รพช. เพื่อพิจารณาการตัวชี้วัดงานทันตสาธารณสุข ปี 2557 และการบริการเวชภัณฑ์ทันตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่
วันที่ : 21 พย. 56 โดย : นางสาว คนึงนิตย์  ไชยศิลป์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 673
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200