หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

2901. การประชุมคณะกรรมการโรคเรื้อรังจังหวัดเชียงใหม่   
การประชุมคณะกรรมการโรคเรื้อรังจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 ธันวาคม 2556 ณ ห้องมิลาน โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่
วันที่ : 18 ธค. 56 โดย : นางสาว นฤมล  ชุ่มสวัสดิ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 
2902. โครงการสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุไทย ปี 2556   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมกับศูนย์อนามัยที่10 เชียงใหม่ การดำเนินสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุ ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ การปฏิบัติงานภ
วันที่ : 18 ธค. 56 โดย : นาง อารีรัศมิ์  แสนจิตต์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
2903. ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากลเพื่อเป็นครู ก ด้านการพัฒนาทักษะกาย ใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2556 รุ่นที่ 2   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นครู ก ด้านการพัฒนาทักษะกาย ใจ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2556 รุ่นที่ 2 วันท
วันที่ : 18 ธค. 56 โดย : นาง อารีรัศมิ์  แสนจิตต์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
2904. การประชุม"คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ HA" และ "คณะทำงานบริหารความเสี่ยง"   
ารประชุม"คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ HA" และ "คณะทำงานบริหารความเสี่ยง" ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น.
วันที่ : 18 ธค. 56 โดย : นางสาว ณฐินี  ลีลาภัทร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
2905. สปอร์ตประชาสัมพันธ์ งานหอมกลิ่นบุญ อุ่นธรรมะ เอาชนะวัณโรค | ชุมชนรักษ์สุขภาพ เชียงใหม่   
สปอร์ตประชาสัมพันธ์งาน "หอมกลิ่นบุญ อุ่นธรรมะ เอาชนะวัณโรค" กิจกรรมระดมทุน ของชมรมเครือข่ายวัณโรคภาคประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่าย
วันที่ : 17 ธค. 56 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
2906. การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด ได้เชิญคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใ
วันที่ : 16 ธค. 56 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
2907. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2557   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2557 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 -
วันที่ : 13 ธค. 56 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 
2908. ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ห่มรักให้คลายหนาว   
ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ห่มรักให้คลายหนาว กับไม้เมือง เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลไชยปราการ วันที่ 14-15 ธันวาคม ณ.เกษตรหลว
วันที่ : 13 ธค. 56 โดย : นาย ไชยกาญจน์  วิเชียรธนเมธา [ โรงพยาบาลไชยปราการ]  view : 671
 
 
2909. โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว   
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขขอขอบคุณทุกท่านที่มีเมตตาจิต มอบสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม กันหนาว เวชภัณช์ยา นำ้ดื่ม. อาหารกระป๋อง. ทางชมรมได้ปันความอบอุ่นใ
วันที่ : 12 ธค. 56 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 
2910. อบรมการป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยและการใช้MVA(Prevention of unsafe abortion from D&C by MVA)11-13ธค56ณ โรงแรมริมกก เชียงราย   
สำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมการป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยและการใช้ Manual vacuum aspiration (Prevention of unsafe abort
วันที่ : 12 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200