หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

2891. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสามัญประจำปี2556 วันที่21ธค56ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
วันที่21ธันวาคม2556 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีสมาชิกเช้าร่วมประชุมคับคั่ง มีการ
วันที่ : 21 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
2892. เลื่อนการอบรมการบันทึกข้อมูลงานบริการการแพทย์แผนไทย   
เลื่อนการอบรมจากวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2556 ไปเป็น กลุ่ม สสอ.และ รพ.สต. อบรมวันที่ 17 มกราคม 2557 กลุ่มโรงพยาบาล อบรมวันที่ 20 มกราคม 2557 สถ
วันที่ : 20 ธค. 56 โดย : นาง พัทยา  นีละภมร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
2893. อบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แผนไทย(สำหรับเจ้าหน้าที่)   
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แผนไทย(สำหรับเจ้าหน้าที่) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จะเริ่มเป็นครั้ง
วันที่ : 20 ธค. 56 โดย : นาง พัทยา  นีละภมร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 
2894. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE คณะกรรมการและคณะทำงานทั้งหมด 8 คณะ เพื่อเป็นต้นแบบระดับทอง วัน
วันที่ : 20 ธค. 56 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
2895. ประมวลภาพ การประชุมวิชาการ เตรียมความพร้อมรับเทศกาลปีใหม่   
ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุม EMS Day เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินรับเทศกาลปีใหม่2557 ณ ห้อ
วันที่ : 19 ธค. 56 โดย : นาย ภราดร  โอฬารจันทโรทัย [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
2896. เชิญประชุมสภาผู้บริหาร   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการประชุมสภาผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 13/2556 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็
วันที่ : 19 ธค. 56 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 
2897. ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการแพทย์ ปี2556   
ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการแพทย์ ปี 2556 วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 10.39 น. ทอดถวาย ณ วัดพระสิงวรมห
วันที่ : 19 ธค. 56 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 675
 
 
2898. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพร่วมประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดประชุมโดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สสจ.เชียงใหม่ วันที่ 18 ธค56 ณ โรงแรมแคนทารีฮิลล์    
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากร ในการพัฒนาสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ สามารถตอบสนอ
วันที่ : 19 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 672
 
 
2899. ประชุมเพื่อปรับแก้ไขโครงการและพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นเชียงใหม่ วันที่ 18 ธค56ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และทีมงานภาคีเครือข่าย โดยมีมูลนิธิรักษ์ไทยเป็นผู้ประ
วันที่ : 19 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 671
 
 
2900. การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพ( Service Plan) ปี 2557   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ Service Plan ปี 2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557
วันที่ : 18 ธค. 56 โดย : นาง วรารักษ์  ใจชื้น [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 670
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200