หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

2881. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2557   
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2557 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 08.30 -
วันที่ : 13 ธค. 56 โดย : นางสาว แพรวพรรณ  ปันใจดี [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 626
 
 
2882. ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ห่มรักให้คลายหนาว   
ขอเชิญชวนทุก ๆ ท่านเข้าร่วมกิจกรรม ห่มรักให้คลายหนาว กับไม้เมือง เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างตึกผู้ป่วยโรงพยาบาลไชยปราการ วันที่ 14-15 ธันวาคม ณ.เกษตรหลว
วันที่ : 13 ธค. 56 โดย : นาย ไชยกาญจน์  วิเชียรธนเมธา [ โรงพยาบาลไชยปราการ]  view : 619
 
 
2883. โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว   
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขขอขอบคุณทุกท่านที่มีเมตตาจิต มอบสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม กันหนาว เวชภัณช์ยา นำ้ดื่ม. อาหารกระป๋อง. ทางชมรมได้ปันความอบอุ่นใ
วันที่ : 12 ธค. 56 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 631
 
 
2884. อบรมการป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยและการใช้MVA(Prevention of unsafe abortion from D&C by MVA)11-13ธค56ณ โรงแรมริมกก เชียงราย   
สำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมอบรมการป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัยและการใช้ Manual vacuum aspiration (Prevention of unsafe abort
วันที่ : 12 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 622
 
 
2885. กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่(คพสจ.)ครั้งที่ ๒_๕๗   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่(คพสจ.)ครั้งที่ ๒_๕๗
วันที่ : 11 ธค. 56 โดย : นาง วรารักษ์  ใจชื้น [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 626
 
 
2886. การชี้แจงการดำเนินงานและบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน โรงเรียน อสม. จังหวัดเชียงใหม่ วันที่25 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   
กำหนดการ 09.00-09.30 น. ลงทะเบียน 09.30-10.00 น. เปิดการประชุม โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10.00-10.30 น.พิธีลงนามในกหารบันทึกข้อตกลงระหว่
วันที่ : 11 ธค. 56 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 637
 
 
2887. การอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลงานการแพทย์แผนไทยในระบบบริการ วันที่ 26-27 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์    
ตารางการอบรม วันที่ 26 ธันวาคม 2556 สำหรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล วันที่ 27 ธันวาคม 2556 สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 08.00-09.00 น
วันที่ : 11 ธค. 56 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 635
 
 
2888. อบรมการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล(case management)สำหรับเชียงใหม่&ลำปาง ระหว่างวันที่11-13ธค56 ณ อโมราท่าแพ เชียงใหม่   
ศูนย์อนามัยที่ 10 และทีม Child life ร่วมกับสสจ.เชียงใหม่&สสจ.ลำปาง จัดอบรมเรื่องการดูแลเด็กเป็นรายบุคคล (case management) ตามงบสนับสนุนของสสส. ในโครงก
วันที่ : 11 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 633
 
 
2889. โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว   
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หนังสือ ทางชมรมได้นำสิ่งของที่ท่านร่วมบริจาค ปันความอบอ
วันที่ : 11 ธค. 56 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 628
 
 
2890. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพประชุมภาคีเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ งานยาเสพติด เชิญประชุมภาคีเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมม๋วนอกม๋วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังห
วันที่ : 10 ธค. 56 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 635
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200