หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

2351. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(Smart Office) วันที่ 26 ธค56 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   
งานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart Office) เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ โดยกำหนดเริ่มใช้งานระ
วันที่ : 26 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 291
 
 
2352. โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว   
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขขอขอบคุณทุกท่านที่มีเมตตาจิต นำเสื้อผ้า เครื่องห่มกันหนาว มามอบให้ทางชมรม. ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจตนาร
วันที่ : 25 ธค. 56 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 130
 
 
2353. โครงการปันความอบอุ่นให้น้องบนดอยหนาว   
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขขอขอบคุณทุกท่านที่มีเมตตาจิต นำเสื้อผ้า เครื่องห่มกันหนาว มามอบให้ทางชมรม. ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเจตนาร
วันที่ : 25 ธค. 56 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 169
 
 
2354. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินควบคุมกำกับ มาตรฐานและกฎหมาย(Chiangmai Provincial Regulatory Executive Board) วันที่ 25 ธค56 ณ โรงแรมวินเพลส   
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ (Chiangmai Provincial Health Board)
วันที่ : 25 ธค. 56 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 183
 
 
2355. การดำเนินงาน และบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน โรงเรียน อสม. จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   
กำหนดการชี้แจงการดำเนินงาน และบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงาน โรงเรียน อสม. จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 25 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องปร
วันที่ : 25 ธค. 56 โดย : นางสาว ประภัสสร  เรือนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 604
 
 
2356. ประชุมอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดเชียงใหม่   
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 255
วันที่ : 24 ธค. 56 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 255
 
 
2357. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย   
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรก วันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ.ห้องป
วันที่ : 24 ธค. 56 โดย : นาย กิจพิพัฒน์  อินต๊ะแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 223
 
 
2358. ประชุมพิจารณาโยกย้ายทันตบุคลากร จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557   
ประชุมพิจารณาโยกย้ายทันตบุคลากร จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557 วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ณ.ห้องประชุม 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดสรรทันตบุคลาก
วันที่ : 24 ธค. 56 โดย : นาย กิจพิพัฒน์  อินต๊ะแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 168
 
 
2359. ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเด็กไทยไม่กินหวานเครือข่ายภาคเหนือ   
ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเด็กไทยไม่กินหวานเครือข่ายภาคเหนือ วันที่ 17-18 ธันวาคม 2556 ณ เฮือนจะนะ บูทิค รีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอหางด
วันที่ : 24 ธค. 56 โดย : นาย กิจพิพัฒน์  อินต๊ะแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 169
 
 
2360. งานรณรงค์เสริมสร้างและกำลังใจผู้พิการ   
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก/สุขภาพจิตเด็กโครงการรณรง
วันที่ : 24 ธค. 56 โดย : นางสาว กุลรัศมิ์  นามแก้ว [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 186
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200