หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

11. กำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 / 2562 จังหวัดเชียงใหม่   
ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 (Update 16 11 2562)
วันที่ : 16 มค. 62 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 200
 
 
12. ประชุมพิจารณาโยกย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัด ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562   
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมพิจารณาโยกย้ายทันตแพทย์จากต่างจังหวัด ของจังหวัดเชียงให
วันที่ : 11 มค. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 252
 
 
13. ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562   
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2
วันที่ : 08 มค. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 129
 
 
14. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐาน คลินิกทันตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562   
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อยกระดับมาตรฐานคลินิกทันตกรรมจั
วันที่ : 04 มค. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 73
 
 
15. กำหนดการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
กำหนดการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ : 28 พย. 61 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 228
 
 
16. ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งการกุศล "Lee Hospital Minimarathon 2019 ครั้งที่ 2"   
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ดังนี้
วันที่ : 21 พย. 61 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 121
 
 
17. มูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาผู้สูงอายุไทย เข้ามาศึกษาดูงานพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่   
มูลนิธิสถาบันวิจัยพัฒนาผู้สูงอายุไทย โครงการ “การทบทวนสถานการณ์ความต้องการระบบและเครื่องมือที่จะตอบสนองต่อปัญหาของผู้สูงอายุในประเทศไทยและพัฒนาระบบการ
วันที่ : 19 พย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 93
 
 
18. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตกรรมของจังหวัดเชียงใหม่   
วันศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางวัสดุ/ครุภัณฑ์ทันตก
วันที่ : 09 พย. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 99
 
 
19. ประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562   
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมทันตบุคลากรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ : 30 ตค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 143
 
 
20. กิจกรรมรณรงค์ การดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ 21 ตุลาคม 2561    
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนางอัมพร เดชพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข พร้อมบุคลากรในกลุ่
วันที่ : 22 ตค. 61 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 127
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200