หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

11. การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565   
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ยอดเรือน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เข้า
วันที่ : 27 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 18
 
 
12. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา ครั้งที่ 4”   
วันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2565 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จ
วันที่ : 25 มิย. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 28
 
 
13. วันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565   
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย  มณีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเกรียงไกร  ยอดเรือน  หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
วันที่ : 24 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 16
 
 
14. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 1    
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเส
วันที่ : 23 มิย. 65 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 23
 
 
15. การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่   
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 10.00 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุม
วันที่ : 22 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 24
 
 
16. ประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)   
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (C
วันที่ : 22 มิย. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 29
 
 
17. การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 - 17.30 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุ
วันที่ : 22 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 8
 
 
18. การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จำกัด   
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 - 16.00 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุม
วันที่ : 22 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 11
 
 
19. การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ซีพี ออลล์ ล้านนา   
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 - 14.30 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุม
วันที่ : 22 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 8
 
 
20. การติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 - 11.30 น. คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดยนายธงชัย บุตรนุชิต อดีตผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุม
วันที่ : 22 มิย. 65 โดย : นาง นาถฤทัย  ประภัสสร [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 10
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200