หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

1. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ ชุมชนเป้าหมาย มูลนิธิโครงการหลวง   
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานป้องกันและปรามปราบยาเสพติด ภาค 5 ศ
วันที่ : 03 ธค. 62 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 12
 
 
2. การจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น   
ข้อมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เบอร์โทร 053-942008-9
วันที่ : 03 ธค. 62 โดย : นาง ปริศนา  สุวรรณโชติ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 26
 
 
3. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการระบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ (S-TOP)ปี2562 ระหว่าง วันที่ 18-19พย2562 โดยนพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม และร่วมต้อนรับคณะผู้ติดตามงานโครงการฯ   
การประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการระบบบริการที่ไร้รอยต่อในระยะกึ่งเฉียบพลันสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ (S-TOP)ปี2562 ระหว่าง วันที่ 18-19พย2562 โ
วันที่ : 25 พย. 62 โดย : นาง จันทร์ทิมา  ขุนบำรุง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 40
 
 
4. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ ชุมชนเป้าหมาย มูลนิธิโครงการหลวง   
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานป้องกันและปรามปราบยาเสพติด ภาค
วันที่ : 22 พย. 62 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 33
 
 
5. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ ชุมชนเป้าหมาย มูลนิธิโครงการหลวง   
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานป้องกันและปรามปราบยาเสพติด ภาค
วันที่ : 22 พย. 62 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 25
 
 
6. ประชุมปรึกษาหารือแนวทาง การเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่โครงการหลวง   
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหายาเส
วันที่ : 18 พย. 62 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 44
 
 
7. การประชุมการชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบ Video conference   
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมประชุม การชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนิน
วันที่ : 08 พย. 62 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 46
 
 
8. การประชุมคณะกรรมการ พิจารณาบำเหน็จความชอบผู้ปฏิบัติงาน ด้านยาเสพติด   
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบผู
วันที่ : 05 พย. 62 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 88
 
 
9. งานป้องกันสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้    
วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมจัด “งานป้องกันสร้างสรรค์ พื้นที่ปลอดภัยทุกคนสร้างได้” Safe Zone
วันที่ : 02 พย. 62 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 31
 
 
10. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลการให้บริการสิทธิประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการข้อมูลการให้บริการสิทธิประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อว
วันที่ : 30 ตค. 62 โดย : นาย ณัชพล  ฉายสุริยะกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 66
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200