หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

1. ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564   
วันที่ 16 เมษายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้
วันที่ : 17 เมย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 49
 
 
2. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564   
วันที่ 16 เมษายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกา
วันที่ : 16 เมย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 7
 
 
3. ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564   
วันที่ 15 เมษายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำน
วันที่ : 16 เมย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 19
 
 
4. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564   
วันที่ 15 เมษายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสำนัก
วันที่ : 16 เมย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 4
 
 
5. ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564   
วันที่ 14 เมษายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำ
วันที่ : 16 เมย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 31
 
 
6. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564    
วันที่ 14 เมษายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสำนัก
วันที่ : 14 เมย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 27
 
 
7. ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564   
วันที่ 13 เมษายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล
วันที่ : 13 เมย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 101
 
 
8. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564    
วันที่ 13 เมษายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสำนัก
วันที่ : 13 เมย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 13
 
 
9. ตรวจสอบมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานประกอบการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564   
วันที่ 12 เมษายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย
วันที่ : 12 เมย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 54
 
 
10. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564    
วันที่ 12 เมษายน 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และสำนัก
วันที่ : 12 เมย. 64 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 7
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200