หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

1. สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2565 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565    
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลฮอด และโรงพยาบาลอมก๋อ
วันที่ : 05 กค. 65 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 29
 
 
2. ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโ
วันที่ : 04 กค. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 26
 
 
3. การซ้อมแผนลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยากรจากโ
วันที่ : 02 กค. 65 โดย : นางสาว อภิญญา  จูเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 35
 
 
4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1   
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขายาและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1 จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ในปร
วันที่ : 01 กค. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 16
 
 
5. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565   
วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมกับ โรงพยาบาลสันทราย จัดหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกิจกรรม โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
วันที่ : 01 กค. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 23
 
 
6. การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด โรงพยาบาลสันป่าตอง   
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 งานยาเสพติด กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดย นางมณธิรา
วันที่ : 30 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 20
 
 
7. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565   
วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ยอดเรือน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เข้
วันที่ : 30 มิย. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 18
 
 
8. การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 28 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเสริ
วันที่ : 28 มิย. 65 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 45
 
 
9. เยี่ยมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับกลุ่มงานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 28 มิย. 65 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 27
 
 
10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชนต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 1    
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเส
วันที่ : 27 มิย. 65 โดย : นาง เปร่งนภา  กาญจนสิงห์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 27
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200