หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซักซ้อมความเข้าใจสาระสำคัญ และการดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 “   
วันที่ 17 - 20 พฤษภาคม 2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ซักซ
วันที่ : 20 พค. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 10
 
 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพสถานประกอบการลดปัจจัยเสี่ยงบุหรี่และสุรา”   
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 20 พค. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 9
 
 
3. การประชุมคณะกรรมการจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโ
วันที่ : 20 พค. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 10
 
 
4. การประชุมทำแผนการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่   
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ จัดประชุมทำแผนการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ทุรกันดาร จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่
วันที่ : 19 พค. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 32
 
 
5. เปิดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565   
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ : 18 พค. 65 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 28
 
 
6. โครงการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่    
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 งานเบาหวานความดัน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด ได้
วันที่ : 17 พค. 65 โดย : นาง อโณทัย  เหล่าเที่ยง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 28
 
 
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่และสุรา ครั้งที่ 3”   
วันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2565 งานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
วันที่ : 12 พค. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 19
 
 
8. การประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดสดแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 – 2570   
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข
วันที่ : 12 พค. 65 โดย : นาง ญาณี  ศิริวรรณ์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 15
 
 
9. การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ครั้งที่ 4/2565   
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ จัดการประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ Service Plan) ครั้งที่ 4/2565
วันที่ : 12 พค. 65 โดย : นาง รสสุคนธ์  วงค์แสนคำ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 19
 
 
10. ร่วมสร้าง “เด็กเชียงใหม่ สูงใหญ่ ฉลาด แข็งแรง”   
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายจตุชัย  มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบหารือกับนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงให
วันที่ : 12 พค. 65 โดย : นางสาว พัชราภรณ์  สิทธิวงค์ [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 18
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200