หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

1. สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล) คณะผู้นิเทศงานฯ คณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมลงตรวจเยี่ยมพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลฯ และ รพ.สต.โหล่งปง    
สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 (นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล) คณะผู้นิเทศงานฯ คณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมลง
วันที่ : 15 มิย. 62 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 34
 
 
2. ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประจำปี2562   
ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกประจำปี2562
วันที่ : 10 มิย. 62 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 64
 
 
3. ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขากิจกรรมบำบัดประจำปี2562   
ประกาศรับสมัครและการสอบความรู้สาขากิจกรรมบำบัดประจำปี2562
วันที่ : 10 มิย. 62 โดย : นาย พิรุณ  อินตา [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 54
 
 
4. ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบการส่งต่อ ภาพถ่ายรังสีออนไลน์ดิจิตอล ครั้งที่ 1/2562   
การประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาระบบการส่งต่อภาพถ่ายรังสีออนไลน์ดิจิตอล ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประ
วันที่ : 07 มิย. 62 โดย : นางสาว วัชรา  ผู้ผ่อง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 29
 
 
5. แจ้งกำหนดการ การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562    
รายละเอียดตามกำหนดการแนบท้าย ท่านสามารถเข้าดูข้อมูลการตรวจราชการฯ ของเขตสุขภาพที่ 1 - 12 ได้โดยไม่ต้องใช้ Username/Password ตาม Link : http://b
วันที่ : 23 พค. 62 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 120
 
 
6. กำหนดการประชุม คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่ 1/2562 และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 1/2562   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุม - คณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่ 1/2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ
วันที่ : 23 พค. 62 โดย : Miss Phraeophan   Punchaidee [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 60
 
 
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพช่องปากในกลุ่มแม่และเด็กปฐมวัยสำหรับทันตบุคลากรและพัฒนาระบบการควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรมจังหวัดเชียงใหม่   
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พ.ค. 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการจัดบริการสุขภาพช่องป
วันที่ : 15 พค. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 70
 
 
8. การประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขสำหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าว เขตสุขภาพที่ 1 ปีงบประมาณ 2562   
นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการระบบบริการสาธารณสุขสำหรับกล
วันที่ : 13 พค. 62 โดย : นาย ณัชพล  ฉายสุริยะกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 74
 
 
9. ประชุมวิชาการ เรื่องการควบคุมการติดเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อทางทันตกรรม (Infection Control and Sterilization in Dentistry)   
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เอสดีเอส เคอร์ จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง การคว
วันที่ : 29 เมย. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 72
 
 
10. สรุปผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2561   
วันที่ 24 เมษายน 2562 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมสรุปผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามวิชาชีพนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุ
วันที่ : 24 เมย. 62 โดย : นาง นิสากร  วัฒนกุล [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 149
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200