หน้าแรก |  สมัครสมาชิก |  สถิติ  |  เพิ่มข่าว  
1  กิจกรรมสาธารณสุขและข่าวประชาสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบ : งานไอที สสจ.เชียงใหม่)

1. การอบรม เรื่องระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงและเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์ ในโปรแกรม JHCIS รุ่นที่ 2   
การอบรม เรื่องระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงและเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์ ในโปรแกรม JHCIS รุ่นที่ 2 วันที่ 28 - 30 กันยายน 2563  ณ ห้องเชียงดาว โรง
วันที่ : 30 กย. 63 โดย : นางสาว วัชรา  ผู้ผ่อง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 144
 
 
2. การอบรม เรื่องระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงและเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์ ในโปรแกรม JHCIS รุ่นที่ 1   
การอบรม เรื่องระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงและเตรียมการรองรับการใช้ประโยชน์ ในโปรแกรม JHCIS รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 25 กันยายน 2563 ณ ห้องเชียงดาว โรงแร
วันที่ : 25 กย. 63 โดย : นางสาว วัชรา  ผู้ผ่อง [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 113
 
 
3. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2563   
วันที่ 22 กันยายน 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
วันที่ : 22 กย. 63 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 61
 
 
4. พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ กิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season2   
นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season2” จำนวนสูงสุด 10 อันดั
วันที่ : 22 กย. 63 โดย : นางสาว ธัญพัชร  เตชะอุ่น [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 109
 
 
5. โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด รูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
วันที่ 14 กันยายน 2563 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด ร่วมพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน
วันที่ : 14 กย. 63 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 53
 
 
6. ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5   
วันที่ 14 กันยายน 2563 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด
วันที่ : 14 กย. 63 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 33
 
 
7. การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด Harm Reduction   
วันที่ 12 กันยายน 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด ร่วมกับโรงพยาบาลหางดง จัดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction
วันที่ : 14 กย. 63 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 28
 
 
8. การประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงาน ระดับพื้นที่ โครงการร้อยใจรักษ์ ครั้งที่ 1/2563    
วันที่ 10 กันยายน 2563 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ ในการประชุมค
วันที่ : 10 กย. 63 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 55
 
 
9. โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด รูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
วันที่ 8 กันยายน 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และ ยาเสพติด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ริม ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดรู
วันที่ : 08 กย. 63 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 59
 
 
10. การตรวจประเมินความพร้อม ของค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1    
วันที่ 3 กันยายน 2563 งานยาเสพติด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ร
วันที่ : 04 กย. 63 โดย : นาย เกรียงไกร  ยอดเรือน [ สสจ.เชียงใหม่]  view : 58
 
 

     

Top
Copyright 2013 © Chiangmaihealth Provincial Public Health Office  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200