ท่านสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ที่

กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

  ที่อยู่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

  เบอร์โทร : 053-211048–50 ต่อ 221