ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 053-211048–50

แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้

1. แจ้งเรื่องร้องเรียนทั่วไป
2. แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
3. แสดงความคิดเห็น

แจ้งเรื่องร้องเรียน

   กรุณาใส่ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ด้วยค่ะ
คำนำหน้า *
   กรุณาใส่ คำนำหน้า ด้วยค่ะ
ชื่อ *
   กรุณาใส่ ชื่อ ด้วยค่ะ
นามสกุล *
   กรุณาใส่ นามสกุล ด้วยค่ะ
เบอร์โทรศัพท์ *
   กรุณาใส่ เบอร์โทรศัพท์ ด้วยค่ะ
e-mail *
   กรุณาใส่ e-mail ด้วยค่ะ
ที่อยู่ (ใส่เฉพาะบ้านเลขที่ ถนน ซอย หมู่บ้าน) *
   กรุณาใส่ ที่อยู่ ด้วยค่ะ
จังหวัด *
   กรุณาเลือก จังหวัด ด้วยค่ะ
อำเภอ *
   กรุณาเลือก อำเภอ ด้วยค่ะ
ตำบล *
   กรุณาเลือก ตำบล ด้วยค่ะ
เรื่อง *
   กรุณาใส่ เรื่องร้องเรียน ด้วยค่ะ
ประเภทเรื่องร้องเรียน *
   กรุณาเลือก ประเภทเรื่องร้องเรียน ด้วยค่ะ
รายละเอียด *
   กรุณาใส่ รายละเอียด ด้วยค่ะ
ไฟล์เอกสาร  [เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้นค่ะ]
รูปภาพ  [เฉพาะไฟล์นามสกุล PNG , JPG เท่านั้นค่ะ]