ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ปกติ ชม 0032.003.6/ว 1581 23 สค. 62 23 สค. 62 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
 ขอรับการสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาล ตามเสด็จ ก.ย.62
1) 32867_425493812.pdf
0
ด่วนที่สุด 0032.003.1/ว.1582 23 สค. 62 23 สค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ จอมทอง ดอยหล่อ และวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ
1) 32861_1095106284.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.1/ว 1580 23 สค. 62 23 สค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง/ทั่วไปทุกแห่ง/นครพิงค์
 ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ
1) 32863_2023268403.pdf
2) 32863_2105800162.pdf
3) 32863_2136432146.pdf
0
ด่วนที่สุด 0032.003.1/33649 23 สค. 62 23 สค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรค  - นายอำเภอทุกแห่ง
 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
1) 32865_1892532828.pdf
0
ปกติ 003.5/527 22 สค. 62 23 สค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 - โรงพยาบาลทั่วไปและชุมชนทุกแห่ง
 - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ
1) 32806_147901424.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.1/5993 23 สค. 62 23 สค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 ขอเชิญเข้าร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ
1) 32862_510699534.pdf
0
ด่วนที่สุด ชม 0032.002/ว 1575 22 สค. 62 23 สค. 62 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  - สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ
 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสถานศึกษา/โรงเรียน ในพื้นที่รับผิดชอบ
1) 32811_1776579888.xlsx
2) 32811_311972515.pdf
0
ปกติ ชม 0032.003.1/5992 23 สค. 62 23 สค. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
 ขอเชิญเข้าร่วมเป้นเกียรติในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ
1) 32864_711970999.pdf
0