ชนิดหนังสือ เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่เพิ่มหนังสือ หนังสือจาก ถึง หนังสือเรื่อง ไฟล์แนบ View
ด่วนที่สุด 001/14 17 มิย. 62 17 มิย. 62 กลุ่มงานบริหารทั่วไป  - หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
 ส่งสรุปรายงานการประชุม การจัดกิจกรรม สภากาแฟ
1) 30879_562586412.pdf
7
ด่วนที่สุด ชม 0032.003.1/ว 1107 17 มิย. 62 17 มิย. 62 กลุ่มงานควบคุมโรค  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ประชุมชี้แจงแนวทางการรายงานโรคและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี ผ่านระบบรายงาน 43 แฟ้ม
1) 30891_898522476.pdf
2
ปกติ ชม 0032.003.1/ว1103 17 มิย. 62 17 มิย. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนิติสุขภาพจิต ครั้งที่ ๒
1) 30888_905220530.pdf
3
ปกติ ชม 0032.003.1/ว 1105 17 มิย. 62 17 มิย. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังกลับสู่สังคมฯ
1) 30885_486083299.pdf
4
ปกติ 005/ว 1023 31 พค. 62 17 มิย. 62 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  - ผอ.รพ.นครพิงค์/รพ.ชุมชนทุกแห่ง/รพ.ทั่วไปทุกแห่ง
 แจ้งการโอนเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์เงินอุดหนุนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิข้อมูลเดือนเมษายน 2562
1) 30852_1151296044.pdf
3
ด่วนที่สุด 003.5/ว 1090 13 มิย. 62 17 มิย. 62 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมง
1) 30802_1351618400.pdf
2) 30802_842833013.pdf
6
ปกติ ชม 0032.001.2/22899 10 มิย. 62 17 มิย. 62 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 - นายอำเภอทุกอำเภอ
 ขอลาออกจากทุกตำแหน่งและหน้าที่อื่นใดในกระทรวงสาธารณสุข
1) 30825_710131621.pdf
4
ด่วนที่สุด 0032.003.2/4174 17 มิย. 62 17 มิย. 62 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 ขอเชิญประชุม การจัดการข้อมูล NCD เขตสุขภาพล้านนา 1
1) 30858_289742795.pdf
4