ข้อมูลสถานการณ์ของโรค

วัณโรค

โรคติดต่อทางเดินหายใจมาตั้งแต่อดีต ปีหนึ่งจะมีคนติดเชื้อใหม่ประมาณ 8 ล้านคนและเสียชีวิตประมาณ 3 ล้านคนต่อปี
อัพเดทเมื่อ 8 กันยายน 2559 เวลา 19:41:45

โรคอาหารเป็นพิษ

วิธีการป้องกันและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ
อัพเดทเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 16:02:41

มาลาเรีย

โรคอันตรายที่คนไทยควรทำความรู้จักให้ดี!
อัพเดทเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 15:40:16

ไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก โรคตัวร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะ อันตรายถึงชีวิต !
อัพเดทเมื่อ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 14:58:54

โรคไข้เลือดออก


อัพเดทเมื่อ 6 กันยายน 2559 เวลา 15:12:06

โรคไข้สมองอักเสบ


อัพเดทเมื่อ 6 กันยายน 2559 เวลา 15:31:43

โรคไข้มาลาเรีย


อัพเดทเมื่อ 6 กันยายน 2559 เวลา 15:36:57

โรคพิษสุนัขบ้า


อัพเดทเมื่อ 6 กันยายน 2559 เวลา 15:42:06

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


อัพเดทเมื่อ 6 กันยายน 2559 เวลา 15:55:23

ไข้ไทฟอยด์ หรือ ไข้รากสาดน้อย


อัพเดทเมื่อ 6 กันยายน 2559 เวลา 16:02:47

โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส


อัพเดทเมื่อ 6 กันยายน 2559 เวลา 16:04:24

โรควัณโรค


อัพเดทเมื่อ 13 กันยายน 2559 เวลา 09:41:39

โรคซิฟิลิส


อัพเดทเมื่อ 13 กันยายน 2559 เวลา 10:13:54

โรคเท้าช้าง


อัพเดทเมื่อ 13 กันยายน 2559 เวลา 10:20:01

โรคหัด


อัพเดทเมื่อ 13 กันยายน 2559 เวลา 10:40:44

โรคอุจจาระร่วง หรือ โรคท้องเดิน ท้องเสีย


อัพเดทเมื่อ 13 กันยายน 2559 เวลา 11:13:09