คลินิกเวชกรรมสุขภาพชุมชนเมืองกาย

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล

ที่ตั้ง :

ที่อยู่ 37 ซ. ราษฎร์อุทิศ 6 ต. วัดเกต อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50000


โทร/แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :