สรุปข้อมูลนักเรียนแยกรายอำเภอ

Total 22 items.
รหัสอำเภออำเภอจำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนชายจำนวนนักเรียนหญิงจำนวนนักเรียนชายไทยจำนวนนักเรียนหญิงไทยจำนวนนักเรียนต่างด้าว(ชาย)จำนวนนักเรียนต่างด้าว(หญิง)
01เมืองเชียงใหม่13,8998,1325,7676,8534,6361,2795,767
04เชียงดาว1,915995920786760209920
05ดอยสะเก็ด77738838936137227389
06แม่แตง5,7262,9252,8012,5172,4664082,801
07แม่ริม5,0622,7082,3542,1011,8856072,354
09ฝาง5,6032,8912,7121,5161,3981,3752,712
10แม่อาย1,077548529402377146529
11พร้าว89050738344834159383
12สันป่าตอง3,3251,7441,5811,6251,4691191,581
13สันกำแพง2,3021,1971,1051,1241,046731,105
14สันทราย9,0124,6514,3613,4863,2411,1654,361
15หางดง3,6741,8981,7761,4381,3824601,776
16ฮอด2,1981,2459531,2389457953
17ดอยเต่า7525202
18อมก๋อย3662081582081580158
19สารภี4,7682,4802,2882,2612,0702192,288
20เวียงแหง672346326140119206326
21ไชยปราการ5,3592,7132,6461,8711,8228422,646
22แม่วาง2,6211,3461,2751,2251,1561211,275
23แม่ออน1,79597082592979141825
24ดอยหล่อ1,718925793811680114793
25กัลยาณิวัฒนา1,6168317858307851785
  74,38239,65334,72932,17527,9017,47834,729

สรุปจำนวนผลน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายอำเภอ

amphurจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
01-เมืองเชียงใหม่10,8511923264,7394235596643,948
02-จอมทอง--------
03-แม่แจ่ม--------
04-เชียงดาว1,4572840679394336592
05-ดอยสะเก็ด68513411038619
06-แม่แตง4,00027305124269623,258
07-แม่ริม4,19462861,03679102782,751
08-สะเมิง--------
09-ฝาง4,12153551,2928391692,478
10-แม่อาย900000000900
11-พร้าว609152940233303070
12-สันป่าตอง2,014791021,23097134153219
13-สันกำแพง2,1301131011,28197135128275
14-สันทราย5,6121051752,4241962482342,230
15-หางดง2,88446501,115921081071,366
16-ฮอด1,6521624719363525797
17-ดอยเต่า70000007
18-อมก๋อย2741256210212
19-สารภี3,173951441,548152139207888
20-เวียงแหง452000000452
21-ไชยปราการ3,753861352,196188201202745
22-แม่วาง1,91716225703953451,172
23-แม่ออน1,186511219141532890
24-ดอยหล่อ1,1702440359214541640
25-กัลยาณิวัฒนา1,2132435901644632111
 54,2549881,41021,3191,7072,0572,15324,620

สรุปผลการชั่งน้ำหนัก เทอม 1

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ได้การชั่งน้ำหนัก ภาวะโภชนาการ
ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริ่มอ้วน อ้วน
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
c_student_group_namestudent_countnutrinutri_pwh_level1_1wh_level1_1_pwh_level1_2wh_level1_2_pwh_level1_3wh_level1_3_pwh_level1_4wh_level1_4_pwh_level1_5wh_level1_5_pwh_level1_6wh_level1_6_p
ก่อนประถม11,1136,98462.854055.804316.175,08172.753184.553885.563615.17
ประถมศึกษา36,72926,62072.481,3525.081,5205.7118,88370.941,3855.201,7256.481,7556.59
มัธยมต้น9,9606,97770.052914.173505.024,95370.993735.354386.285728.20
มัธยมปลาย2,9571,45949.34473.22674.591,03971.21795.41996.791288.77
รวม60,75942,04069.192,0954.982,3685.6329,95671.262,1555.132,6506.302,8166.70

สรุปผลการชั่งน้ำหนัก เทอม 2

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด ได้การชั่งน้ำหนัก ภาวะโภชนาการ
ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริ่มอ้วน อ้วน
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
c_student_group_namestudent_countnutrinutri_pwh_level2_1wh_level2_1_pwh_level2_2wh_level2_2_pwh_level2_3wh_level2_3_pwh_level2_4wh_level2_4_pwh_level2_5wh_level2_5_pwh_level2_6wh_level2_6_p
ก่อนประถม11,1133,77033.921754.641905.042,73072.412035.382466.532265.99
ประถมศึกษา36,72916,59545.186273.788274.9811,98272.209005.421,1416.881,1186.74
มัธยมต้น9,9603,57535.891283.581654.622,53570.911965.482436.803088.62
มัธยมปลาย2,9571,55752.65533.40835.331,05667.82805.141086.9417711.37
รวม60,75925,49741.969833.861,2654.9618,30371.781,3795.411,7386.821,8297.17

ผลการตรวจหู

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
ได้การตรวจหู ผลการตรวจ
ปกติ ผิดปกติด้านขวา ผิดปกติด้านซ้าย ผิดปกติทั้งสองข้าง โรคหู
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
c_student_group_namestudent_countCHKRate_CHKresult_ear_NRate_Nresult_ear_LRate_Lresult_ear_RRate_Rresult_ear_2Rate_2ear_diagRate_Diag
ก่อนประถม16,1206,23138.656,20799.6100.0040.06200.32290.47
ประถมศึกษา40,82631,05976.0830,93199.59130.04150.051000.321350.43
มัธยมต้น13,4286,50948.476,45899.2210.0210.02490.75500.77
มัธยมปลาย4,0081,23530.811,19196.4420.1600.00423.40413.32

ผลการตรวจตา

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
ได้การตรวจตา ผลการตรวจ
ปกติ ตาผิดปกติด้านขวา ตาผิดปกติด้านซ้าย ตาผิดปกติทั้งสองข้าง สายตาสั้น สายตายาว โรคตา
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ
GTotalChk_eyerate_chkNrate_NLrate_LRrate_RE2rate_E2Srate_SFrate_FDiagrate_diag
ก่อนประถม16,1205,41033.565,40799.9400.0000.0020.0410.0200.0020.04
ประถมศึกษา40,82629,68272.7029,12798.13470.16460.151490.503131.0500.002120.71
มัธยมต้น13,4286,25146.556,14198.2430.0530.05540.86500.8000.00590.94
มัธยมปลาย4,0081,23430.791,21598.4600.0020.1680.6590.7300.0090.73