ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนสหมิตรวิทยาบ้านจันทร์149648252446
โรงเรียนบ้านจันทร์สาขาบ้านแจ่มน้อยบ้านจันทร์4523322015
โรงเรียนบ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้แม่แดด60060000
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยแม่แดด5000396320
โรงเรียนบ้านห้วยปูแม่แดด6400584200
โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อยสาขาดงสามหมื่นแม่แดด84910631100
โรงเรียนบ้านขุนแม่รวมแจ่มหลวง10714934320
โรงเรียนบ้านห้วยยาแจ่มหลวง6411532340
โรงเรียนบ้านแจ่มหลวงแจ่มหลวง9210776521
โรงเรียนแม่ตะละเหนือแม่แดด4312381100
โรงเรียนบ้านแม่ตะละแม่แดด12403995935
  828212764036291857