ampurcode ระบบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

สรุปจำนวนผลส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ (เทอม 2) ป.1 - ม.3 รายโรงเรียน

schoolnameตำบลจำนวนักเรียนทั้งหมดผอมค่อนข้างผอมสมส่วนท้วมเริ่มอ้วนอ้วนไม่ได้วัด/ประมวลไม่ได้
โรงเรียนวัดดอนชื่นดอยหล่อ3201000031
โรงเรียนบ้านเหล่าเป้าดอยหล่อ9600000096
วัดสองแควสองแคว2801192420
บ้านหัวข่วงสองแคว3601300230
บ้านสามหลังสองแคว12213117371161
ห้วยน้ำขาวยางคราม3714272210
วัดหนองหลั้วยางคราม4431235390
วัดศรีดอนชัยยางคราม7938521933
บ้านแม่ขานสันติสุข4000000040
บ้านใหม่หนองหอยสันติสุข158000000158
สันติสุขสันติสุข10000001
เจริญสามัคคีดอยหล่อ4200000042
โรงเรียนบ้านดงป่าหวายดอยหล่อ6745490540
โรงเรียนวัดวังขามป้อมดอยหล่อ8105583690
  8632437331204237372